PRIVACY

PRIVACY VERKLARING

De privacy van uw gegevens is van groot belang voor Brasserie La Colline. We willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin uiteengezet wordt hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Jordaans Horeca Bedrijven B.V. is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Deze zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Jordaans Horeca Bedrijven B.V
Landweerstraat-Zuid 97-U
5349 AK Oss

Waar slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen in onze database.

Waar gebruiken we uw gegevens voor:

Uw gegevens gebruiken wij, indien u daar akkoord voor heeft gegeven, voor het versturen van onze nieuwsbrieven om u te attenderen op acties. Voor het versturen van vouchers en informatie over ons spaarsysteem, voor het versturen van uw cadeau voor uw verjaardag en het versturen van reserveringsbevestigingen. Voor het versturen van persoonlijke e-mails om u te benaderen in geval van klachtenafhandeling, en om u te kunnen attenderen op informatie die voor u interessant kan zijn.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Jordaans Horeca Bedrijven B.V. voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht. Of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Jordaans Horeca Bedrijven B.V. die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op correctie:

U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn. Met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:

U heeft het recht om op elk moment de door Jordaans Horeca Bedrijven B.V. verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat Jordaans Horeca Bedrijven B.V. uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacy verklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiƫle wijzigingen aan de privacyverklaring bekend. Bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de controller (beheerder) of uw rechten.

Call Now Button